St. Louis French Hospital in Jerusalem

בית החולים הצרפתי נמצא בין חומות העיר העתיקה למתחם עיריית ירושלים. בית החולים נוסד בשנת 1851, ומנהל אותו המסדר הצרפתי "סנט ג'וזף". בית החולים הוא חלק בלתי נפרד ממערכת הבריאות בירושלים ומשרת חולים מכל המגזרים. כדי להתאים לצרכי חולים מכל הדתות המטבח בבית החולים כשר ומותאם גם לדרישות האסלאם.

 

כיום יש בבית החולים כחמישים מיטות בשתי מחלקות: מחלקה אונקולוגית ומחלקה לחולים הזקוקים לטיפול סיעודי מורכב (חולים כרוניים קשים). הצוות המקצועי מסור מאוד ונעזר במתנדבים צעירים מאירופה. מנהלת בית החולים, סיסטר מוניקה דולמן, שואפת לתת לחולים את הטיפול הטוב ביותר ושמחה לשלב את התמיכה הרוחנית.

 

התומכים הרוחניים של "קשובות" הם חלק מן הצוות הטיפולי בבית החולים הצרפתי. הם מבקרים בקביעות את החולים, על פי המלצותיה של העובדת הסוציאלית גב' סבטלנה קיסילנקו. התמיכה הרוחנית היא חלק מהשירותים והטיפולים שבית החולים מציע, וכל חולה המעוניין בכך יכול לזכות בה