נשמח לקבל כל תרומה לקידום התמיכה הרוחנית בישראל

אפשר לשלוח המחאות לכתובת: "קשובות", רח' נעמי 15, ירושלים 9355215 או ליצור קשר עם  ולשאול על העברה בנקאית.

תרומתך נחשבת לצורכי מס הכנסה בכפוף לסעיף 46

מספר העמותה שלנו 580536498

מארצות הברית ומקנדה אפשר לשלוח תרומות המוכרות לצרכי מס דרך הארגונים השותפים לנו -ראו את הדף"לתמוך בקשובות" באנגלית