sponsorship opportunities sponsorship 2 sponsorship 3

אתם מוזמנים לייעד את תרומתכם לאחד המיזמים האלה (לפרטים נוספים ראו "הכירו את המיזמים"):

 1 תמיכה רוחנית בבית החולים הצרפתי בירושלים

בתכנית זו מפגשי תמיכה רוחנית לחולים במסגרת הוספיס ולחולים כרוניים, מפגשים עם בני משפחה, קבוצות תמיכה לצוות ולמתנדבים.

עלות שנתית של תמיכה רוחנית: 16,500 $ (כ־300 ביקורים של תמיכה ופגישות צוות)

2 תמיכה רוחנית בבית אבות או בבית חולים אחר

עלות שנתית של תמיכה רוחנית: 8,500 $ (כ־150 ביקורים של תמיכה)

3 תמיכה רוחנית במאושפזי בית

בתכנית זו מאפשרת מפגשי תמיכה רוחנית לחולים הנמצאים באשפוז בית.

עלות שנתית: 6,000 $ (כ־100 ביקורי בית)

הגשמת חלומות

מיזם זה מאפשר לקשובות להגשים חלומות קטנים של החולים מוגבלים ושל בני משפחותיהם, כמו טיול בטבע, ביקור במוזאון, בילוי ועוד.

עלות שנתית: 4,500 $

5 מרחב שלווה ומדיטציה לכל הדתות

בכוונתנו להקים גינת מדיטציה בבית החולים הצרפתי, בעבור חולים ומשפחותיהם, אנשי צוות ומפגשי תמיכה רוחנית וכן לעצב ולהקים גינה ובה שביל המותאם לצרכי החולים, בית עץ, ספסלים קבועים ופסלים לרווחת המטופלים ובני משפחותיהם.

עלות הקמת הגינה: 8,000 $

6 ספריית משאבים רוחניים

עמותת קשובות מעוניינת להפיק חוברות וכרטיסים מעוצבים שיהיו מקור השראה וחיזוק לחולים ולבני משפחותיהם. כמו כן, העמותה מתכננת להקים מאגר של ספרים, סרטים ותקליטורים בנושאים הרלוונטים, כגון התמודדות עם מחלה, אבל ונחמה, שיטות הילינג למיניהן ועוד. המאגר יהיה פתוח לחולים ולאנשי מקצוע.

הפקת כרטיסים מעוצבים: 1,500 $

תרגום, עריכה והדפסת חוברות: 1,500 $

מאגר ספרים, סרטים ותקליטורים: 2,000 $

 7 הרצאות לאנשי מקצוע ולקהל הרחב

צוות קשובות מתכנן להגיע למגוון קבוצות יעד, כדי לחשוף אנשי מקצוע ואת הציבור הרחב למהות התמיכה הרוחנית. למשל, לבתי חולים, לבתי אבות, למתנ"סים, לקהילות ועוד.

עלות שנתית (12 הרצאות): 2,500 $