לפעמים, במהלך תהליךשל התמיכה הרוחנית, המטופל מבטא רצוןלעזוב את בית החולים כדי לחוות חוויהמיוחדת: טיול, קונצרט, ביקור במוזאון, ארוחהבמסעדה וכדומה.חוויה כזאת יכולהלשרת כמה מטרות: לעורר זיכרונות; להגשים חלום קטן שכבר נראה בלתי ניתן להשגה; להתנתק, ולו לזמן קצר, ממסגרת בית החולים ולהרגיש שוב "כמו פעם". בעזרת שיתוף פעולה עםמגן דוד אדוםועם ידשרה המספקים את האמבולנסים, "קשובות" מספקת את הליווי החיוני"ליציאה" זו – כיבוד, תצלומים וכל סיועדרוש אחר.

מישה (שם בדוי), בן 70, אחד המטופלים של מרים בבית החולים הצרפתי, חולה בטרשת נפוצה ותנועותיו מוגבלות מאוד. הוא עלה לארץ מרוסיה לפני כמה שנים והקדיש את זמנו לטיפול באִמו הקשישה. זמן קצר לאחר מותה של האֵם החמירה מחלתו. מישה לא היה עצמאי ולא היה מסוגל לטייל בישראל. לאחר תקופה של חוסר תקווה ומחשבות שליליות, מישה התחיל לתת אמון במרים והביע עניין "לראות משהו יפה בישראל". לאחר שיחה נוספת, הוא בחר לנסוע לים המלח. עמותת "קשובות" ארגנה בעבורו יום טיול – הסעה מיוחדת, פיקניק וליווי.

שרה היא חולת סרטןבשלבמתקדם, ובזמן האחרון מאבדתמשקל רב. המזון בבית החוליםנמאס עליה והיא מסרבת לאכול.הזמנואותהלארוחת ערבבמסעדה סמוכה, שיכולנו להגיע אליה עם כיסא הגלגלים. שרה התקלחהוהתלבשה יפהלכבוד האירוע,ניהלנו שיחה ערה ושרה נהנתה מכל רגע. הבילוי המסעדה הזכיר לה את הערבים שהייתה מבלה עם חברים, והזיכרון הגביר את החוויה החיובית. זו הייתה הפעם האחרונה ששרה הצליחהלהתענג עלההנאותחיי היום־יום.
"
קשובות
" דואגת לאפשר חוויותכאלה לחולים בודדים ולחולים שבני משפחותיהם אינם מסוגלים לעזור להם. חוויות כאלה משאירות רושם חיובי חזק על החולים ונותנות להם כוחות נוספים להתמודד עם האתגרים שמצבם הרפואי מציב בפניהם