טל גיאת- מזכירת קשובות

kashouvotoffice@gmail.com

ולרי סטסין

kashouvotvalerie@gmail.com

 (052) 4825852

 

מרים ברקוביץ

6720160 (02)

kashouvotmiriam@gmail.com

 

קשובות, רח' אפרתה 31/12, ירושלים 9338435, ישראל