נוסף על מפגשים של תמיכה רוחנית, עמותת "קשובות" מעוניינת לספק לחולים ולמשפחותיהם כלים שישמשו להם מקורות השראה במסע הרוחני שלהם.

ספריית המשאבים תכלול מאגר של חומרים קיימים, כגון ספרים, תקליטורים וסרטים. כמו כן, אנו מתכננים לתרגם לעברית [?]חוברות בנושאים מגוונים, כמו תקווה, תפילה, אֵבל, וכן להפיק כרטיסים בעיצוב אמנותי שיופיעו עליהם פסוקים בעלי משמעות.