close-up-dandelion-dandelion-seeds-39669

מפגש שהוא למעשה הרצאת מבוא, המציגה את תחום הליווי הרוחני והתפתחותו בארץ ובעולם ובאיזה מקרים הוא יכול להיות מועיל ומקדם עבורנו.
ההרצאה מתאימה לכל מי שמתעניין באדם ובחברה האנושית, בטיפול, בחיים ובמוות, להנהלות בתי חולים, מוסדות רפואיים שיקומיים וגריאטריים, הכשרות צוותי סיעוד, עו"ס וצוותי טיפול.

קהל יעד:כללי
מס' משתתפים:גמיש
זמן:עד שעתיים
מס' מפגשים:אחד