הספר "למה דווקא אני" מאת פסח קראוס, יצא לאור בהדפסה מיוחדת למלווים רוחניים על ידי "מרכז שוורץ לבריאות ורוח". לפרטים: info@schwartz-center.org