38800002_1807713222608388_5897837863822688256_o
בתקופת מגפת הקורונה והתנאים הייחודים של האשפוז, הבידוד והמרחק הפיזי, פעלו המלווים הרוחניים בגזרות רבות: במחלקות הקורונה הסגורות בבתי החולים בארץ, בתמיכה טלפונית למבודדים ועוד. שמנו לב במיוחד לפרידה מחולה הנוטה למות. שלילת החופש בבחירת אופן הפרידה והיעדר המגע הפיזי הקרוב עם החולה העצימו את הפחד מהמוות ואת קשיי ההתמודדות עם האובדן והשכול.