נותרו מקומות בודדים לשנת הלימודים תשע"ז בחיפה ובבאר שבע.