סוזי פילצר'משיב הרוח', תכנית ההכשרה לליווי רוחני, של מרכז שוורץ לבריאות ורוח, היא תכנית המבוססת על מודל למידה אקטיבי; action-reflection-action (integration).
זוהי תכנית לימודים והכשרה של שנתיים אשר מאפשרת את הלמידה של כל אחד כפרט להטמיע את מהות הליווי הרוחני דרך קריאת חומר רוחני ומעשי, למידה עיונית וסדנאית, והרבה דינמיקה קבוצתית. התהליך כולל הדרכה קבוצתית והדרכה אישית, מגוון של מרצים טובים ומקצועיים, כתיבה ועשייה, תפילה וצורות שונות להשראה רוחנית.
בזכות תכנית זו, אני עומדת היום לקראת הסמכה, ומתמחה במגוון מוסדות רפואיים וגריאטריים הניצבים חלוצים בראש המחנה הגדל והולך של הממסד הרפואי בשילובם של מלווים רוחניים.
התוכנית אתגרה אותי בצורה מעמיקה להיות לא רק מלווה, אלא לעבור דרך מרתקת ועמוקה של גילוי עצמי, לגלות את האני העליון וליישם את תפקידי בעולם. הצוות המלמד נתן לי עידוד, הדרכה חכמה ותמיכה לאורך כל תקופת הלימודים.
אני ממליצה בחום על תוכנית 'משיב הרוח'.
סוזי פילצר, מושב ציפורי, 2016