״הליווי הרוחני כתומך חוסן אנשי הצוות ב״בית רבקה״ בתקופת הקורונה

״בתקופת הקורונה משמש הליווי הרוחני ב׳בית רבקה׳ כלי לתמיכה ולרווחה רוחנית בקרב הצוות, החולים ובני משפחותיהם. במציאות החדשה (NEW NORMA) הליווי הרוחני הפך להיות חלק מן תפיסת הפנים-ארגונית. במאמר זה נתאר כיצד התרחש התהליך ומדוע חשוב ליישמו בבית חולים נוספים כתפיסה ארגונית המותאמת למציאות חדשה.